Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Lane Ryrs bygdegårdsförenings historia

Lane-Ryrs Bygdegårdsförening bildades 1936. En lokal byggdes i Holmen 1936-1937. Den invigdes 20 Juli 1937.
På långfredagen 1965 ödelades bygdegården genom en brand.
Den nedlagda skolan i Fagerhult, Lane inköptes från Lane-Ryrs kommun av stiftelsen Lanes ungdomsgård, som nybildades. Stiftelsen och Lane-Ryrs Bygdegårdsförening slogs samman med namnet Lane-Ryrs Bygdegårdsförening 1981-82. Den gamla skolan byggdes om och till och invigningen hölls 1984.
Under 2002 genomfördes en ombyggnad av köket samt ett större underhålls- och reparationsarbete i bygdegården.
Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, har till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med bl.a. samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen.
Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till de som hyr lokalen.
För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund